Ústí nad Labem Česká republika

Historie synagogy

Židovské osídlení se v Ústí nad Labem1 rozvíjelo od roku 1848, kdy zde bylo povoleno usazování židovského obyvatelstva.2 V roce 1863 zde byl založen židovský náboženský spolek, který v témže roce získal pozemek v Malé Hradební ulici (Wallgasse) 154 pro stavbu synagogy.3 Synagoga byla postavena v roce 1880 a rozšířena na počátku 20. století.4

Po obsazení českého pohraničí německým wehrmachtem v roce 1938 byla synagoga zničena. Požár přežily pouze obvodové zdi a přízemí budovy. Ve zbytcích budovy bylo v roce 1940 postaveno řeznictví a noclehárna, které byly těžce poškozeny při bombardování v roce 1945.5 Po druhé světové válce bylo v těchto místech postaveno autobusové nádraží. Přímo na místě bývalé synagogy – v jejích sklepích – byly postaveny veřejné záchodky.6 V pozdějších letech byl areál autobusového nádraží rozebrán a upraven jako trávník. Na počátku 21. století bylo celé území zastavěno obchodním centrem Forum, které bylo otevřeno v roce 2009.7 Na místě není žádná zmínka o bývalé synagoze ani o tom, jak s ní bylo naloženo po jejím zničení.

Vzhledem k tomu, že židovská komunita v Ústí nad Labem byla v důsledku pronásledování za národního socialismu značně zredukována a v následujících desetiletích se dále zmenšovala, nedošlo k rekonstrukci ani k výstavbě nové synagogy.

  • [1] Aussig, německé označení do roku 1945.
  • [2] Srov. Kieval, Hillel J.: Ungleiche Mobilität. Die Juden, der Staat und die Gesellschaft in einer Zeit voller Wiedersprüche, 1790–1860. München 2020, s. 121.
  • [3] Srov. Fedorovič, Tomáš – Kaiser, Vladimír: Historie židovské komunity v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2005, s. 98.
  • [4] Srov. tamtéž, s. 100.
  • [5] Srov. tamtéž.
  • [6] Srov. tamtéž.
  • [7] Srov. Houfek, Václav: Ústecké skoky časem. Ústí nad Labem 2012, s. 7.
  • Prameny »

Znázornění synagogy

Pohlednice s ústeckou synagogou jakožto samostatným motivem neexistují.

Pro zobrazení budovy byla důležitá perspektiva z vyhlídkového bodu Větruše1 jižně od centra města, odkud byla pořízena většina historických a komerčních panoramatických pohledů na město. Z této perspektivy se synagoga až do svého zničení v roce 1938 nacházela v přední části siluety města, a tudíž by měla být součástí většiny pohledů. Ve skutečnosti je však synagoga na většině pohlednic z vyhlídky Větruše zastřena, oříznuta, nebo není součástí motivu. Zde publikovaný výběr se zaměřuje na pohlednice s vyobrazenou synagogou nebo s oblastí jejího někdejšího umístění.

Vzhledem k tomu, že se obrazové motivy pohlednic v průběhu let či desetiletí často opakovaly a zakoupené pohlednice byly používány i později, neodpovídají v některých případech obrazové motivy skutečné urbanistické situaci v době jejich odeslání. V případě Ústí nad Labem je tento rozdíl markantní, neboť synagoga zničená v roce 1938 je vyobrazena i na pohlednicích zasílaných v letech 1938–1945.

  • [1] Ferdinandshöhe, německé označení do roku 1945.
  • Prameny »