Východisko projektu

Projekt "Obrazy se vracejí" vznikl v souvislosti s rešeršemi k bývalým židovským hřbitovům v Ústí nad Labem. Při nich jsem si všimla jisté nesrovnalosti: Přestože synagoga byla v popředí siluety města z perspektivy vyhlídky na Větruši, odkud byla pořízena téměř všechna historická a komerční městská panoramata, na pohlednicích byla jen málokdy zobrazována. Abych si tento dojem ověřila, začala jsem v roce 2020 sbírat pohlednice a fotografie s ústeckými panoramaty. Tím se první subjektivní dojem potvrdil. Ústecká synagoga je na historických fotografiích a pohlednicích často zakryta, oříznuta nebo není vidět. Souběžně jsem od roku 2022 sbírala srovnávací pohlednice z německých Drážďan a Zhořelce a z českých Teplice a Děčína.


Hlavní výstupy

Na pohlednicích je teplická synagoga v přímém srovnání s ostatními památkami města téměř rovnocenným obrazovým motivem. Budova je navíc zobrazována v různých perspektivách a pohledech a vystupuje jako samostatný obrazový topos. Rozličné příčiny spočívají – stručně řečeno – v delší době stálého osídlení židovského obyvatelstva, jeho větší rovnoprávnosti, finanční síle židovské obce a také ve významné poloze, objemu či velikosti budovy synagogy. Tyto body hrají významnou roli také při zobrazování synagog na pohlednicích Drážďan a Zhořelce. Pro obě města existují solitérní samostatná vyobrazení, ale jinak byly a jsou tamní synagogy z hlediska městské zástavby v periferní poloze, uvnitř městské zástavby nebo v konkurenci jiných budov. V důsledku toho byly a jsou synagogy v Drážďanech a ve Zhořelci na městském panoramatu málo nebo vůbec viditelné. V případě synagog v Ústí nad Labem a v Děčíně snižuje jejich viditelnost na pohlednicích jejich průměrná velikost.


O sbírce a záměru

Všechny zde uvedené motivy jsou výběrem z mé sbírky pohlednic se synagogami v Děčíně, Drážďanech, Teplicích, Ústí nad Labem a ve Zhořelci. Vnímám ji jako doplněk k běžným archivům s klasickou katalogizací a kategorizací, v nichž není k dispozici žádný nebo téměř žádný nálezový materiál, který by poskytl odpověď na moji výchozí otázku týkající se vizuálního ztvárnění synagog. Tato sbírka je navíc relevantní v kontextu dějin příslušného města a lze ji přenést a aplikovat na reprezentaci mnoha bývalých synagog na území dnešní Spolkové republiky, České republiky a Polska.

Považuji za důležité vytvořit obrazový archiv bývalých a současných míst synagog, který by sledoval historii těchto míst a zviditelnil je.