07.11.1922

07.11.1922

Synagoga se nachází na levé straně přímo za budovou s komínem. Její střecha je vidět nad touto budovou.