1909

1909

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na komplex budov Belvederu na levé straně obrázku.

Označení na zadní straně karty:
6. Haupt-Versammlung des V. k. A., 18.-22. Sept. 1909.
[6. generální shromáždění V. k. A., 18. - 22. září 1909]