bez roku

bez roku

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na komplex budov Belvederu na levé straně obrázku.

Označení na zadní straně karty:
Königl. Belvedere und Landeplatz der Dampfschiffe
Dresden