04.05.1907

04.05.1907

Synagoga se nachází na levé straně přímo za budovou s komínem. Její střecha je vidět nad touto budovou.

Nápis:
Mnoho pozdravů odsud posílá Oskar Leube. nacházím se na celodenním výletě