20.07.1908

20.07.1908

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.