bez roku

bez roku

Synagoga se nachází na horním obrázku mírně vlevo od středu.