31.05.1930

31.05.1930

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.