2009

2009

Vstup do Nové synagogy

Označení na zadní straně pohlednice:
Dresden – Die Neue Synagoge, Innenhof (Drážďany – Nová synagoga, vnitřní nádvoří)

© Foto: Sylvio Dittrich, 2003, Tisk: 2009