10.08.1917

10.08.1917

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na komplex budov Belvederu na levé straně obrázku.

Nápis:
Srdečné pozdravy otci. Přivezu si pořádný hlad. Máma je tu také. 10. 8.
Labe