20.05.2010

20.05.2010

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na komplex budov Belvederu na levé straně obrázku.