10.10.1911

10.10.1911

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na komplex budov Belvederu na levé straně obrázku.