bez roku

bez roku

Synagoga se nachází na levé straně pod označením Tempel.