11.03.1905

11.03.1905

Synagoga z věže nedalekého kostela sv. Bartoloměje

Nápis:
10./3. [19]05. Dnes v noci jsem přijel; ráno v 9 hod. ještě nikdo v kanceláři, jdu tedy tam později. Líbá Tě Tvůj Erhard