20.08.1923

20.08.1923

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.