bez roku

bez roku

Synagoga se nachází na levém okraji snímku, obklopená stromy.

Označení na zadní straně karty:
Carolabrücke, Rathaus, Belvedere, Kreuzkirche, Kunstakademie, Frauenkirche, Dresden