1931

1931

Synagoga se nachází na pravé straně horního obrázku a na levé straně dolního obrázku.

Označení na zadní straně:
Bad Teplitz-Schönau. Heiße, hochradioaktive Thermen (46,5° Cels.) von hervorragendster Heilwirkung bei Gicht, Rheuma, Neuralgien (Ischias) etc. [Lázně Teplice-Šanov. Horké, vysoce radioaktivní termální prameny (46,5° Celsia) s mimořádným uzdravujícím účinkem na dnu, revma, neuralgii (ischias) atd.]