30.04.1892

30.04.1892

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.