30.06.1915

30.06.1915

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na budovu vlevo.