bez roku

bez roku

Synagoga od severozápadu
Reprodukce pohlednice