27.09.1930

27.09.1930

Synagoga se nachází po pravé straně.