24.11.1911

24.11.1911

Synagoga se nachází na levé straně v horní části za stromy.