29.07.1915

29.07.1915

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.

Nápis:
28.7.1915