22.06.1914

22.06.1914

Synagoga není na motivu vidět. Teoreticky se nachází vlevo za skupinou stromů a budovami se světlou boční fasádou.

Nápis:
V úterý vyrážíme na naši dvoudenní cestu do Saského Švýcarska. Doufejme, že tam bude pěkně a že uvidím mnohé z toho, co jsi před nedávnem obdivovala. Se srdečnými pozdravy a polibky [podpis nečitelný]