14.06.1906

14.07.1906

Synagoga se nachází na pravé straně v horní části.

Nápis:
14.7.1906