Teplice

Historie synagog

Již od středověku v Teplicích1 existovala židovská osada se synagogou. V roce 1668 bylo židovské obyvatelstvo dvakrát vypovězeno.2 Ve městě od té doby platilo omezení práva usazování a povinnost žít v židovském ghettu.3 Po zničujícím požáru v roce 1793 již segregace židovských obyvatel nebyla tak přísná a ghetto bylo začleněno do města.4 Od roku 1848 mělo židovské obyvatelstvo právo svobodně se stěhovat a usazovat. V následujících letech se již existující komunita neustále rozrůstala a s tím se pojila i potřeba velké synagogy.5 V roce 1872 získala židovská obec pozemek na návrší ve velmi exponované poloze vnitřního města.6 Stavba nové synagogy probíhala v letech 1880 až 1882.7 Budova byla svými rozměry největší synagogou v Čechách. U příležitosti slavnostního otevření se konal průvod od staré synagogy v bývalém ghettu k nové synagoze. Stará synagoga byla nejprve uzavřena, avšak v letech 1925–1938 byla opět využívána.8

Po okupaci českého pohraničí německým wehrmachtem v roce 1938 byla nová synagoga zpočátku chráněna místními obyvateli. Ti zajistili budovu před vandalismem a navrhovali její různá využití.9 Během místních nepokojů v roce 1939 však byla nová synagoga zapálena.10 Budova zcela vyhořela a její trosky byly neprodleně strženy.11

Území bývalého židovského ghetta se starou synagogou bylo po válce zbouráno a na jeho místě bylo zřízeno Mírové náměstí s parkovou úpravou. Před místem, kde se nacházela nová synagoga, stojí od roku 1995 památník obětem holocaustu.12

Židovská komunita byla zdecimována pronásledováním v období národního socialismu. Po skončení války v roce 1945 se zpočátku rozrostla díky ukrajinským uprchlíkům, ale v následujících desetiletích se až do současnosti neustále zmenšovala.13 K výstavbě nové synagogy již nedošlo.

 • [1] Teplitz-Schönau, německé označení do roku 1945.
 • [2] Srov. Stehlík, Michal – Větrovská, Barbora: Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989. Litoměřice 2013, s. 43.
 • [3] Srov. tamtéž.
 • [4] Srov. Město Teplice: The History of the Jewish Community in Teplice. Online (04.05.2023).
 • [5] Srov. tamtéž.
 • [6] Srov. tamtéž.
 • [7] Srov. tamtéž.
 • [8] Srov. Stehlík / Větrovská 2013 (jako pozn. 2), s. 45.
 • [9] Srov. Město Teplice: The History of the Jewish Community in Teplice. Online (04.05.2023).
 • [10] Srov. tamtéž.
 • [11] Srov. Stehlík / Větrovská 2013 (viz poznámka 2), s. 45.
 • [12] Srov. Alicke, Klaus-Dieter: Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum. Online (04.05.2023).
 • [13] Srov.  Klímová, Helena – Matušíková, Lenka: Die demografische Entwicklung jüdischen Lebens in ausgewählten Gemeinden der böhmischen Länder. München 2020, s. 394.
 • Prameny »

Znázornění synagog

Stará synagoga se na pohlednicích nevyskytuje ani jako samostatný motiv, ani v perspektivách. Z tohoto důvodu není znám její vzhled a urbanistický kontext.

Nová synagoga je motivem na mnoha pohlednicích. Většinou jde o záběry od severozápadu od kostela sv. Bartoloměje. Nová synagoga byla až do svého zničení v roce 1939 obvyklou součástí různých pohledů na město. Nejčastěji se objevuje v panoramatech Teplic pořízených z vnitroměstských návrší Janáčkovy sady1 a Letná2, ale i v dalších panoramatech, například z dnešní Kollárovy ulice, od hotelu Panorama a od Obchodní akademie3. Příčinou této výrazné viditelnosti nové teplické synagogy byla její velikost a dominantní poloha na návrší uvnitř města.

 • [1] Stefanshöhe, německé označení do roku 1945.
 • [2] Königshöhe, německé označení do roku 1945.
 • [3] Gymnasium, německé označení do roku 1945.
 • Prameny »