bez roku

bez roku

Synagoga od jihozápadu

Synagoga byla pravděpodobně vyfotografována v roce 1911 nebo 1912. Kromě tohoto snímku existuje i pohlednice ve formátu na šířku z roku 1912.1

  • [1] Srov. Haase, Norbert: Die Synagoge zu Görlitz. Berlin 2010, s. 25
  • Prameny »