16.08.1937

16.08.1937

Synagoga se nachází na levé straně. Je to budova se střechou s nízkým sklonem.