30.12.1914

30.12.1914

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.