27.10.1905

27.10.1905

Synagoga není na motivu. Napojovala by se na komplex budov Belvederu na levé straně obrázku.

Nápis:
Milá Terezo! Mé přání bohužel přichází o den později, což ale neznamená, že by bylo méně srdečné. Nechť ve tvém dalším roce života zůstaneš ve zdraví. Mé opomenutí mohu [omlouvit] pouze přítomností Hedi a Terezky […] [druhá strana pohlednice]