06.09.1898

06.09.1898

Synagoga se nachází na pravé straně v horní části.

Nápis:
[nahoře:] Očekávám [Očekávej] dopis ve Schneebergu v Krušných horách
[nahoře šikmo:] Neznámý [?] Weise si dovoluje hrdinský pozdrav [?] Moeller
[dole:] Mnoho srdečných pozdravů a […] Vám z Čech zasílá Váš dobrý Hansimann