30.05.1910

30.05.1910

Synagoga od severozápadu

Nápis:
Srdečné Pozdravy zasílají
Käte & Georg Lüne