po roce 1945

po roce 1945

Synagoga od jihozápadu
Motiv existuje v několika nepopsaných exemplářích.

Označení na zadní straně karty:
Synagoge, 1838-40, Gottfried Semper
Synagogue, 1838-40, Gottfried Semper
La Synagogue, 1838 á 40, Gottfried Semper
Cинагога, постр. 1838-1840 гг. архитектором Готтфридом Земпером
Vor der Zerstörung in der Reichskristallnacht. Zum 10. November 1938 (Před zničením během Křišťálové noci 10. listopadu 1938)

Foto: Deutsche Fotothek Dresden (Westphal)