Kamera

Úvod

Zde vystavené pohlednice jsou součástí uměleckého projektu „Obrazy se vracejí“, který se věnuje znázornění a vizualizaci bývalých a současných synagog v Ústí nad Labem, Drážďanech, Zhořelci, Teplicích a Děčíně.

Východiskem byly rešerše k bývalým židovským hřbitovům v Ústí nad Labem. Přitom jsem si všimla, že bývalá ústecká synagoga se jako obrazový motiv na pohlednicích a fotografiích téměř nevyskytuje, ani není na nich vyznačena. Začala jsem proto cíleně pátrat po pohlednicích, na nichž je synagoga zachycena jako solitérní obrazový motiv nebo v pohledech na město. Souběžně jsem od roku 2022 sbírala srovnávací materiál z německých Drážďan a Zhořelce a z českých měst Děčín a Teplice. V centru mého zájmu byla otázka přítomnosti příslušné synagogy jako obrazového motivu a také způsob, jakým s ní bylo naloženo, tj. zda byla ukázána, oříznuta nebo zakryta.

Tyto pohlednice, které vznikly v letech 1897 až 2017, jsou výběrem z této sbírky. Jsou řazeny podle měst, jednotlivých motivů a perspektiv. Další řazení vychází z datace poštovního razítka, příp. ručně psaného data. Pohlednice bez razítka a datace byly roztříděny podle existujících datovaných pohlednic.