16.11.1927

16.11.1927

Synagoga se nachází na levé straně v horní části.